JP גרופ – ניהול הון גלובלי בע"מ

JP Group הינה חברת בת מקבוצת צבירן – פתרונות שכר, הטבות ופנסיה ומספקת שירותי ניהול הון גלובלי בהתאמה אישית ללקוחותיה- בארץ ובחו"ל.
בין שירותינו נכללים תכנון והגדרת אסטרטגיית ניהול השקעות גלובלית (המורכבת ממטרות הלקוח ויעדיו ארוכי הטווח) ושירותי תכנון פנסיוני מקיפים, כחלק אינטגרלי מעולם התוכן הפיננסי.

היצע השירותים

מכלול השירותים אותו אנו מעניקים ללקוחותינו נותן בידם מבט פנורמי על כלל נכסיהם הפיננסיים והפנסיוניים תוך דבקות בערכים הבאים:
 • ניהול אסטרטגי של כלל הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים תוך התמקדות בצרכי הלקוח ומטרות ההשקעה.
 • נגישות לפתרונות ההשקעה ומנהלים איכותיים בארץ ובעולם.
 • קשר אישי והיכרות מעמיקה עם הלקוח, משפחתו וצרכיו האישיים והמשפחתיים.
 • הוזלת עלויות – ביטול שיעורי הוספה בקרנות, הנחות בעמלות ניהול חשבונות בנק ודמי ניהול במוצרי ההשקעה.
 • הפחתת סף ההשקעה בקרנות השקעה בארץ ובעולם.
 • הפקת דו"חות חודשיים העומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר ובהם תצוגה אינטגרטיבית של כלל הנכסים בארץ ובעולם, פילוח ברמות שונות וניתוח ביצועים.
 • אובייקטיביות וסודיות – ללא תלות בגוף מסוים וללא ניגוד אינטרסים.
 • יכולת תגובה מהירה לתנאי סביבה משתנים.
לקרוא עוד

נספח זיקה לנכסים

JP Group ניהול הון גלובלי בע"מ הינה בעלת רשיון לעסוק בשיווק השקעות מס' 797 מטעם רשות לניירות ערך והינה בעלת זיקה לנכסים פיננסיים וליחידות השתתפות של הגופים המפורטים להלן ("הגופים הקשורים"):
 1. ALPHA OPPORTUNITIES L.P
 2. ALPHA VALUE 1 L.P
 3. ALPHA BONDS L.P
 4. NOKED LONG L.P
 5. NOKED OPPORTUNITY (CAYMAN) L.P
 6. NOKED EQUTY (CAYMAN) L.P
 7. NOKED BOND L.P
 8. VAR EQUITY L.P
 9. VAR OPTIMUM L.P
 10. VAR Real Estate L.P
 11. הפניקס רילטק בע"מ
 12. מור השקעות אלטרנטיביות
 13. IBI – קומריט השקעות בע"מ
 14. פרופאונד תעשיות וטכנולוגיה
 15. קוואליטי הנדסה פיננסית 2014 בע"מ
 16. Pagaya Opportunity Manager
 17. מור ניהול קרנות השקעה פרטיות
 18. IBI וולקנו החזקות בע"מ
 19. רגנאר (רגנאר ולודברוק ניהול ) בע"מ
 20. Pagaya Auto Loans Manager LP
 21. אג'יליטי ניהול קרנות גידור בע"מ
 22. אי.בי.אי תשתיות פיננסיות בע"מ
 23. מור קשרי משקיעים קרן מלאגה בע"מ
מובהר, כי רשימת הנכסים הפיננסיים שמשווק ההשקעות הינו בעל זיקה אליהם עשויה להשתנות מעת לעת.
לקרוא עוד